Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Corona: Gebouwen en faciliteiten

Welke gebouwen van de UvA zijn open?

Bekijk alle actuele openingstijden op de 'locaties-pagina'. Eventuele extra maatregelen per faculteit worden hier genoemd.

 • Amsterdam Science Park (ASP)

  Bekijk de meest actuele openingstijden hier.

  Geautoriseerde toestemming

  Medewerkers die in de gesloten gebouwen of gebouwdelen van SP 904, of tijdens avonduren op SP 904 moeten zijn, dienen daarvoor autorisatie aan te vragen via hun bedrijfsvoerder of leidinggevende. Ook dienen zij zich te houden aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Voor toegang tot SP 904 in de avonduren geldt dat men zich moet melden en in-/uitschrijven bij de Meldkamer, zowel bij het betreden als verlaten van het gebouw via de nachtingang.

 • Roeterseiland Campus (REC)

  Bekijk de meest actuele openingstijden hier.

  Lees hier hoe je toegang krijgt voor de gebouwen van de Roeterseiland Campus.

  • REC A via hoofdingang aan de Nieuwe Achtergracht. Er zijn geen studieplekken beschikbaar
  • REC B via hoofdingang aan de Nieuwe Achtergracht. Er zijn geen studieplekken beschikbaar.
  • REC CD via hoofdingang aan de Nieuwe Achtergracht. Toegang voor medewerkers FMG ook mogelijk via REC D hoofdingang.
  • REC E, via hoofdingang hoek Roetersstraat/Nieuwe Prinsengracht.
  • REC L en G (voor medewerkers volgens protocol), via de hoofdingang van REC G, met medewerkerspas. Studenten die aangemeld zijn voor tijdelijk kleinschalig onderwijs kunnen naar binnen via de hoofdingang van REC L. REC G is tijdens de lockdown open tot 20.00 uur.
  • REC M via de hoofdingang. Webcolleges die gepland stonden in REC M worden verplaatst naar REC A.
  • REC H, alleen studenten via een reservering. Zie de website van de UB.
  • REC J/K: tot 1 juli toegangsregeling voor medewerkers via servicepunt-FS.
 • Universiteitskwartier

  Bekijk de meest actuele openingstijden hier.

  Bijna alle gebouwen binnen het Universiteitskwartier zijn open, maar zeer beperkt toegankelijk. Wil je als medewerker werken in één van de gebouwen, stem dit dan af met je leidinggevende. Heb je als studenten toegang nodig, stem dit dan af met je studiebegeleider.

  Het Maagdenhuis is vanwege de nieuwe maatregelen gesloten. Medewerkers van het Maagdenhuis voor wie thuiswerken niet mogelijk is, stemmen met de leidinggevende af op welke UvA locatie gewerkt mag worden.

Vragen over de Universiteitsbibliotheek (UB)

 • Kan ik naar de Universiteitsbibliotheek komen?

  De Universiteitsbibliotheek is geopend en studenten kunnen gebruikmaken van een beperkt deel van de studieplaatsen in de UB singel, met in achtneming van de noodzakelijke 1,5 meter afstand en uitsluitend op basis van reservering. Reserveren en meer informatie over de openingstijden van de Universiteitsbibliotheek vind je op uba.uva.nl. Kom alleen naar de UvA als je geen gezondheidsklachten hebt.

Overige vragen

 • Kan ik veilig werken en studeren in de UvA-gebouwen?

  De gebouwen van de UvA worden zo ingericht dat je er kunt bewegen en verblijven op een afstand van 1,5 meter van anderen. Als het nodig is worden de routes in de gebouwen aangepast. Misschien dat je af en toe moet omlopen om je bestemming te bereiken. Bij de ingang krijg je het verzoek je handen te desinfecteren. Voorzieningen zoals toiletten en printers worden extra schoongemaakt. Maar we vragen je ook zelf je verantwoordelijkheid te nemen bij het gebruik ervan. 

  Bekijk de updates voor de laatste stand van zaken.

 • Mag ik naar de UvA komen om te printen?

  We vragen studenten en medewerkers alleen te komen als het echt niet anders kan. Zoek dus eerst naar een alternatief, denk aan een print- of copyshop in de buurt of een digitale variant voor de print. 

  Veel printers staan in de Bibliotheek en studiecentra. Om gebruik te kunnen maken van de printfaciliteiten in de UB Singel, faculteitsbibliotheken en/of studiecentra heb je een gereserveerde werkplek nodig. Bekijk het aanbod per locatie en reserveer een studieplek.

 • Wordt mijn post nog bezorgd op de UvA?

  De post wordt nog steeds bezorgd in de MyPup lockerkasten. Als je geen post meer wilt ontvangen via de kasten, dan kun je een e-mail sturen aan mailcentrum@uva.nl met vermelding van het postbusnummer. De post wordt dan in bewaring genomen.

 • Is het mogelijk om diploma's op te halen op de campus?

  Ook het afhalen van diploma’s op afspraak bij de balie is vanaf nu in sommige gevallen mogelijk. Dit gebeurt op dezelfde manier als in het najaar van 2020. De precieze invulling verschilt per faculteit of opleiding.

 • Hoe is de ventilatie in de gebouwen geregeld?

  De UvA volgt de RIVM-richtlijnen als het gaat om ventilatie en het onderhoud aan installaties. De ventilatie voldoet in de meeste ruimtes aan deze richtlijnen. In enkele gebouwen of ruimtes is er alleen natuurlijke ventilatie aanwezig. Voor sommige ruimtes gelden aanvullende gebruiksvoorschriften. Zo vind je bij een ongeventileerde archiefruimte bijvoorbeeld de instructie dat er maximaal 1 persoon tegelijk in de ruimte mag zijn en dat de deur open moet blijven. Naar aanleiding van de coronamaatregelen richten we de gebouwen opnieuw in. Daarbij staat de veiligheid van studenten, medewerkers en bezoekers centraal. In gangen en andere ruimtes is voldoende afstand van elkaar mogelijk als iedereen zich houdt aan het toegangsbeleid: je hebt gereserveerd of je hebt een afspraak gemaakt met je leidinggevende. In de AZ staat meer informatie over de ventilatie. Verdere vragen over ventilatie kun je stellen aan je arbocoordinator of via servicedesk-fs@uva.nl.

 • Ben ik verplicht om een mondkapje te dragen op de campus en in de gebouwen van de UvA?

  Vanaf 1 december 2020 is het verplicht om een mondkapje te dragen in alle publieke binnenruimten in Nederland. Het onderwijs is daar geen uitzondering op.

  Op de UvA vroegen we je al langer een mondkapje te dragen. Vanaf 1 december is het dus verplicht in alle binnenruimten (gangen, liften, hallen etc.), totdat je op de plaats van bestemming bent. Tijdens colleges of achter een werkplek mag het mondkapje af. Hou je het kapje liever op? Dan mag dat natuurlijk.

  Voor sommige ruimtes (zoals laboratoria) gelden speciale richtlijnen, deze hebben altijd voorrang op de algemene richtlijnen van de UvA.

  Beperking of ziekte

  De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten.

  Lees hier meer informatie over het mondkapjesbeleid van de Rijksoverheid.

 • Is de bedrijfskantine open?

  De bedrijfskantines blijven open voor afhalen van verpakte producten. Er is geen zitgelegenheid in de kantines. Natuurlijk volgen de medewerkers van de catering strikte hygiëneprotocollen en nemen ze alle veiligheidsregels in acht.