Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to english
Dual Master

Nederlands als tweede taal en meertaligheid (Taalwetenschappen)

Opslaan in favorieten

In deze duale master doe je theoretische en praktische kennis op over het leren van Nederlands als tweede taal of tweede moedertaal, meertaligheid en geletterdheid. Je onderzoekt hoe het Nederlandse (tweede)taalonderwijs en taalbeleid verbeterd kunnen worden. De master leidt je op tot specialist op het gebied van Nederlandse (tweede)taalverwerving en meertaligheid.

UvA online Open huis

Drukke open dagen op de campus zitten er voorlopig even niet in. Maar in het online Open huis kun je je vanuit huis volop verdiepen in onze studies en de UvA. 

Op de Open huis-pagina van iedere studie vind je bijvoorbeeld opleidingsvideo's, FAQ’s en live events. In het algemene deel kun je onze opleidingen verkennen, de campussen ontdekken en je laten inspireren in de themaweken.

Wonen en werken in de snel veranderende Nederlandse kenniseconomie vraagt veel van iemands taalvaardigheid en geletterdheid. Taalvaardigheid en geletterdheid zijn belangrijke voorwaarden voor toegang tot werk en maatschappij. Daarom is er veel vraag naar professionals op het gebied van Nederlandse (tweede)taalverwerving, meertaligheid en geletterdheid.

In deze master verwerf je de kennis en vaardigheden om bij te kunnen dragen aan deze maatschappelijke thema’s. Je bestudeert hoe mensen zich de Nederlandse taal eigen maken als tweede taal en denkt na over hoe je effectief taalonderwijs en taalbeleid vormgeeft. Met de duale master doe je een unieke combinatie van theoretische kennis en praktijkervaring op. Zo ben je optimaal voorbereid op een carrière als expert in (tweede)taalonderwijs en taalbeleid.

Uitgebreide stagemogelijkheden

Veel ruimte om je eigen interesses te volgen

Behalen certificaat ‘Competent NT2-docent’ mogelijk

Duaal programma

Nederlands als tweede taal en meertaligheid is een duaal programma: een academische voorbereiding op een specifiek beroep. Duale programma's duren anderhalf jaar; de praktijkperiode van een half jaar is een belangrijk onderdeel van het curriculum.

Een duale master is een master die een brug probeert te zijn tussen de wetenschap en de praktijk. De master biedt een academische voorbereiding op praktische beroepen in het domein van de tweedetaalverwerving en –taalonderwijs, meertaligheid en geletterdheid. Een praktijkperiode van een half jaar is een belangrijk onderdeel van het curriculum. Dat kan in de vorm van één grote stage, maar je mag ook meerdere stages lopen om te ontdekken wat jij leukt vindt.

Waarom deze master aan de UvA?

  • Deze opleiding kent een praktijkperiode van een half jaar waarin je alvast werkervaring op doet. Je ontwikkelt bijvoorbeeld samen met professionals onderwijsmateriaal, taalbeleid of je geeft les.
  • Amsterdam is als internationale en diverse stad een levend voorbeeld voor je latere werkveld op het gebied van meertaligheid, taalbeleid en Nederlands taalonderwijs, met ruime en diverse mogelijkheden voor het lopen van stages (maar dat mag ook buiten Amsterdam).
  • Ben je specifiek geïnteresseerd in de taalontwikkeling van het jonge kind, alfabetisering, of beleid en advies? Er is veel ruimte om je te specialiseren door middel van keuzevakken, stagekeuzes en je scriptie.
  • De master biedt de mogelijkheid tot het behalen van het certificaat ‘Competent NT2-docent’, de officiële startkwalificatie voor het docentschap NT2.

Na je studie

Door de toenemende internationalisering, de komst van migranten en de steeds meertaliger wordende samenleving is er veel vraag naar expertise op het gebied van Nederlands als tweede taal, meertaligheid, en de ontwikkeling van geletterdheid. Na je studie kun je aan de slag als NT2-consulent, schoolbegeleider, beleidsmedewerker taalbeleid, ontwikkelaar van lesmateriaal, taaltrainer of onderwijsonderzoeker.

Studentprofiel

Je komt in aanmerking voor deze master als je voldoet aan de toelatingseisen en aantoonbaar beschikt over de volgende kennis en kwaliteiten:

  • academische kennis op het gebied van de taalwetenschap;
  • een sterke wetenschappelijke interesse in taalverwerving, het leren van een tweede taal, taalonderwijs, meertaligheid en geletterdheid;
  • de bereidheid om een brug te slaan tussen de theorie van (tweede)taalverwerving en meertaligheid en de praktijk van taalonderwijs, taalbeleid en leermiddelenontwikkeling.

Nascholing: De leergang Nederlands als tweede taal en meertaligheid

Het is mogelijk om vakken van het programma te volgen voor mensen die werkzaam zijn in het veld en wier vooropleiding voldoende aansluit bij de ingangseisen van dit programma.

Diploma

Nederlands als tweede taal en meertaligheid is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Taalwetenschappen. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Taalwetenschappen en de titel Master of Arts (MA).

Feiten & cijfers
Diploma MA Taalwetenschappen
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd
Studielast 90 EC, 18 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 60816