Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Master
Geschiedenis
Opslaan in favorieten

Studieprogramma

In het eerste semester interpreteer je het verleden met behulp van eigentijdse kernconcepten (zoals gender en etniciteit) en innovatieve benaderingen uit de geschiedwetenschap en de sociale wetenschappen (zoals postkolonialisme en digital history). In het tweede semester verdiep je je kennis met keuzevakken en schrijf je je scriptie.

Opbouw programma

Het masterprogramma Geschiedenis omvat 60 EC en is als volgt opgebouwd:

  • 12 EC themavakken
  • 18 EC kernvakken
  • 12 EC keuzevakken of stage
  • 18 EC masterscriptie

Vakken van de master Geschiedenis

In het eerste semester volg je drie Kernvakken en twee Themacolleges (elk 6 EC).

  • In de Kernvakken vergroot je je kennis van historisch onderzoek. Je leert de belangrijke debatten in het vakgebied kennen en de verschillende historiografische en theoretische visies in discussies te ontrafelen. Je neemt beredeneerde eigen standpunten in. Daarnaast ontwikkel je kennis over verschillende onderzoekspraktijken, zoals digital history, global history en nieuwe benaderingen in de politieke geschiedenis en cultuurgeschiedenis, en leer je hoe je deze kunt toepassen in je eigen onderzoek.
  • In de Themacolleges pas je concepten en benaderingen uit de kernvakken toe op actuele thema’s uit het verleden. In de afgelopen jaren stonden onder meer de volgende thema’s centraal: de verhouding tussen groep en individu, de doorwerking van de dekolonisatie en de opkomst van de moderne consumptiesamenleving.
  • In het tweede semester verbreed en verdiep je je kennis via twee keuzevakken (elk 6 EC) of een stage (6 of 12 EC) bij een van de vele onderzoeks-, overheids- of culturele instellingen die Amsterdam rijk is. Ook journalistieke stages zijn mogelijk. Daarnaast schrijf je in deze periode je scriptie (18 EC).

Keuzevakken

De opleiding Geschiedenis en de Faculteit der Geesteswetenschappen bieden een ruim scala aan keuzevakken die aansluiten bij thema’s uit de master Geschiedenis, zoals “The West”. Cultural and intellectual history of a contested concept, City Life in the Roman Empire en European Experiences of Decolonization.

Masterscriptie

Met je scriptie krijg je de kans op basis van oorspronkelijk eigen historisch onderzoek een originele bijdrage te leveren aan de bestaande literatuur en kennis.
Je kiest het onderwerp van het werkstuk in overleg met de docenten van Kernvak III en de scriptiebegeleider, die ook wordt geraadpleegd over de vraagstelling, de opbouw, de kwaliteit en de voortgang van de scriptie.

UvA Studiegids

Een studieschema en uitgebreide vakbeschrijvingen vind je in de digitale UvA Studiegids.

Overstappen naar een onderzoeksmaster

Veelbelovende studenten worden aangemoedigd om tijdens hun eenjarige of duale programma over te stappen naar een onderzoeksmaster. Na de selectie en toelating kun je in de meeste gevallen de vakken meenemen die je tijdens het eenjarige of duale programma hebt behaald. De examencommissie beslist of de vakken hiervoor in aanmerking komen.

Accreditatie en afstudeertitel

Het masterprogramma Geschiedenis is positief getoetst (geaccrediteerd) door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dit betekent dat de opleiding na succesvolle afronding leidt tot een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).