Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Politiek

Hier vind je een selectie van onze vele experts op het gebied van politiek.

Heb je een specifieke vraag of wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 – 525 2695 of via persvoorlichting@uva.nl.

Kruikemeier, Sanne, FMG, Political Communication & Journalism

Dr. Sanne Kruikemeier 

Sanne Kruikemeier is communicatiewetenschapper. Haar onderzoek richt zich op de rol van sociale media tijdens verkiezingen (en daarbuiten). Daarnaast doet zij onderzoek naar de gevolgen van online nieuwsgebruik. Tot slot richt haar onderzoek zich op de rol van de journalist in een veranderend medialandschap. 

T: +31 (0)6 5166 7266

Dr. S. (Sanne) Kruikemeier

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Political Communication & Journalism

Sarah de Lange, hoogleraar FMG, politicologie, dr. J.M. den Uyl-leerstoel

Prof. dr. Sarah de Lange

Sarah de Lange is bijzonder hoogleraar en politicoloog. Haar expertisegebieden zijn extremisme, populisme, radicalisme, politieke partijen - in het bijzonder radicaal rechts populistische en sociaaldemocratische partijen - en regeringsvorming.

Prof. dr. S.L. (Sarah) de Lange

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Challenges to Democratic Representation

Tom van der Meer, hoogleraar FMG, Politicologie, i.h.b. Legitimiteit, Ingelijkheid en Burgerschap

Prof. dr. Tom van der Meer 

Tom van der Meer is hoogleraar Politicologie. Zijn expertisegebieden zijn vertrouwen in de politiek en in de rechtspraak, politieke participatie, politieke voorkeuren, sociale cohesie, etnische diversiteit, opiniepeilingen en onderzoeksmethoden.

Prof. dr. T.W.G. (Tom) van der Meer

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Challenges to Democratic Representation

Liza Mugge
Foto: Jan Willem Kaldenbach

Dr. Liza Mügge

Liza Mügge is politicoloog. Haar expertises zijn politiek transnationalisme, diversiteit en ongelijkheid op basis van gender en etniciteit. Daarnaast doet zij onderzoek naar politieke vertegenwoordiging van vrouwen en etnische minderheden.

Dr. L.M. (Liza) Mügge

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Challenges to Democratic Representation

Spanje - J - H - P - van

Dr. Joost van Spanje

Joost van Spanje is universitair hoofddocent en doet momenteel onderzoek op twee gebieden. Ten eerste richt zijn onderzoek zich op strafvervolging van politici en wat burgers daarvan vinden. Ten tweede onderzoekt Joost beeldvorming over nieuwe partijen in nieuwsmedia en de effecten ervan op nieuwsconsumenten. Beide onderzoekslijnen beperken zich tot Europese landen na 1945.

Dr. mr. J.H.P. (Joost) van Spanje

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Political Communication & Journalism

Joost Berkhout

Dr. Joost Berkhout

Joost Berkhout is universitair docent Politicologie en doet onderzoek naar de activiteiten van lobbyisten, activisten en belangenbehartigers in Nederland, Europa en in vergelijkend perspectief. Zijn recente onderzoek gaat over de relatie tussen de politieke zorgen van burgers, de kwesties waarop belangenvertegenwoordigers actief zijn en de prioriteiten van de regering. Hij onderzoekt ook de ontvankelijkheid van politieke partijen voor lobbyisten.

Akkerman, Tjitske, FMG, Programmagroep: Challenges to Democratic Representation

Dr. Tjitske Akkerman

Tjitske Akkerman is politicoloog en doet onderzoek naar de ontwikkeling, ideeën en beleid van populistische radicaal rechtse partijen in West-Europa.

T: +31 (0)20 525 3515

Dr. T. (Tjitske) Akkerman

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Challenges to Democratic Representation

Prof. Annette Schrauwen

Prof. dr. Annette Schrauwen

Annette Schrauwen is hoogleraar Europese Integratie, in het bijzonder burgerschapsrecht en geschiedenis. Haar onderzoek betreft met name het begrip Europees burgerschap en de rechten/plichten die dat met zich meebrengt, en zijn ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving

Prof. dr. A.A.M. (Annette) Schrauwen

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Europees Publiekrecht