Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to english

Gezondheid

Artsen

Studentenartsen zijn huisartsen met veel ervaring met studenten en hun manier van leven. Na aanmelding bij DUO ontvangen nieuwe studenten automatisch een inschrijfformulier voor de UvA-studentenartsen.

Tandartsen

Bij het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) kunnen studenten - na inschrijving - terecht voor mond- en tandverzorging en alle gebruikelijke, tandheelkundige behandelingen. Onder toezicht en verantwoordelijkheid van ervaren tandartsen voeren studenten Tandheelkunde de behandeling uit, vaak tegen een laag tarief. Voor specialistische behandelingen wordt de student doorverwezen.

Studentendecanen

Bij de studentendecanen kun je hulp en advies krijgen over problemen bij de inschrijving, tussentijdse uitschrijving, studievertraging, rechtspositie in geval van conflicten, bijzondere persoonlijke omstandigheden en financiële zaken. Er is speciaal aandacht voor: buitenlandse studenten topsporters en studenten met een functiebeperking of chronische ziekte.

Studeren met een functiebeperking of een chronische ziekte

Een functiebeperking of chronische ziekte hoeft geen belemmering te zijn om een diploma te halen, maar soms is extra ondersteuning nodig om de studie naar behoren te volgen. Als je door een handicap problemen ondervindt of verwacht bij het studeren, het volgen van onderwijs of het vinden van geschikte woonruimte en hierbij (financiële) hulp en advies nodig hebt, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de studentendecanen - ook als je nog niet aan de UvA studeert.

Studentenpsychologen

Sommige studenten hebben last van tentamenvrees of gebrek aan zelfvertrouwen. Voor deze en andere psychische of psychosociale problemen kunnen ze terecht bij Bureau Studentenpsychologen, ook als de problemen niet met de studie te maken hebben. De studentenpsychologen geven individuele begeleiding en organiseren daarnaast groepsbijeenkomsten.

Studentenpastoraat

Sommige studenten zitten met vragen waarover ze niet gemakkelijk met medestudenten of vrienden kunnen praten. Bij het Studentenpastoraat kunnen ze dat wél. Of ze nu gelovig zijn of niet. Het pastoraat is een oecumenisch samenwerkingsverband, waar studenten praten met pastores, rabbijnen en humanistische raadslieden. Het Studentenpastoraat organiseert ook allerlei laagdrempelige activiteiten, groepsgesprekken en diensten.