Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Studeren met een functiebeperking

De Universiteit van Amsterdam wil graag dat studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen een stimulerende en prettige omgeving. Als je een functiebeperking hebt, kan het zijn dat je speciale voorzieningen en begeleiding nodig hebt. Wat is volgens de Universiteit van Amsterdam een functiebeperking? Dat is een permanente aandoening (vastgesteld door een deskundige) die een student kan belemmeren in zijn of haar deelname aan het onderwijs. De Universiteit van Amsterdam biedt verschillende soorten ondersteuning en begeleiding. Hiermee hopen we jou een zo prettig mogelijke studietijd te bieden en studievertraging te voorkomen.

Studeren zonder belemmeringen

Ben je geïnteresseerd in een studie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) of studeer je reeds en heb je een functiebeperking? Indien je ondersteuning nodig hebt bij het volgen van onderwijs of maken van tentamens, wil de UvA jou hier graag bij helpen.

De UvA biedt, afhankelijk van jouw beperking, diverse mogelijkheden voor ondersteuning bij het volgen van onderwijs en het maken van tentamens om je zo prettig mogelijk te laten studeren. Tentamenvoorzieningen mogen echter de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van een opleidingsonderdeel of onderwijsprogramma niet wijzigen. Lees daarom eerst onderstaande informatie door, zodat je weet wat je wel en niet aan ondersteuning kan verwachten.

Let op: de UvA kan afwijken van adviezen voor voorzieningen, die door deskundigen of andere onderwijsinstellingen zijn gegeven.

Bij wie kun je terecht?

Studentendecanen

Het is raadzaam om tijdig, liefst vóór de start van het studiejaar, contact op te nemen met een studentendecaan. De studentendecaan kan je meer vertellen over de voorzieningen en begeleiding die de UvA biedt voor studenten met een functiebeperking. Ook voor vragen over onder andere (financiële) ondersteuning bij studievertraging kun je bij een studentendecaan terecht.

Studieadviseurs

Binnen de opleiding is de studieadviseur je eerste aanspreekpunt, bijvoorbeeld als je vragen over je rooster of planning hebt. De gegevens van de studieadviseur vind je op de pagina van jouw studie.

Studentenpsychologen

Voor problemen van psychische aard kun je contact opnemen met de Studentenpsychologen.

Studentenartsen

Voor studiegerelateerde gezondheidsproblemen, zoals RSI en stress, kun je terecht bij de Studentenartsen.

Student Careers Centre

Als je advies nodig hebt of begeleiding zoekt voor een sollicitatie, neem dan contact op met het Student Careers Centre. Onze loopbaanadviseurs hebben ervaring met het begeleiden van studenten met verschillende beperkingen en/of bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Student Disability Platform

Het Student Disability Platform bestaat uit studenten met een functiebeperking die er gezamenlijk voor willen zorgen dat iedere student de kans krijgt om alles uit de studie(s) te halen zonder daarbij belemmeringen als gevolg van een functiebeperking te ervaren.

Nog vragen?

Heb je het antwoord op je vraag niet gevonden, aarzel dan niet om een e-mail te sturen naar het onderstaande adres. Je vraag wordt binnen een week beantwoord.

Header image by Cris Renma (Pixabay)