Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Master

Psychologie: Klinische Ontwikkelingspsychologie (track)

In het onderwijsprogramma van de specialisatie Klinische Ontwikkelingspsychologie (KLOP) ligt de nadruk op een gedegen inzicht in de klinische ontwikkelingspsychologie. Hierbij gaat het om een contextrijke ontwikkeling van kinderen, in gezin en school. Het programma bestrijkt de kinder- en jeugdjaren, de vroege jeugd en latere veroudering. 

UvA online Open huis

Drukke open dagen op de campus zitten er voorlopig even niet in. Maar in het online Open huis kun je je vanuit huis volop verdiepen in onze studies en de UvA. 

Op de Open huis-pagina van iedere studie vind je bijvoorbeeld opleidingsvideo's, FAQ’s en live events. In het algemene deel kun je onze opleidingen verkennen, de campussen ontdekken en je laten inspireren in de themaweken.

Theorie en onderzoek

Het onderwijs omvat theorie en onderzoek naar zowel normale als afwijkende, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Ook opvoeding, psycho-educatie, didactiek en therapeutische technieken maken deel uit van het programma.

Normaal en afwijkend gedrag

In de klinische ontwikkelingspsychologie probeert men te begrijpen op welke wijze normaal en afwijkend gedrag ontstaat en in stand gehouden wordt, hoe men professioneel vaststelt in hoeverre er sprake is van een afwijkende ontwikkeling (diagnostiek) en hoe men een optimale ontwikkeling kan faciliteren (interventie). Uitgangspunt is steeds dat kinderen hun eigenschappen en gedragsrepertoire, normaal en afwijkend, uit de ene context meenemen naar de andere.

Onderwijsprogramma

De mastertrack Klinische Ontwikkelingspsychologie richt zich op de individuele jeugd(gezondheids)zorg, op leerlingenzorg en schoolbegeleiding. Het onderwijsprogramma biedt de (toekomstige) klinisch ontwikkelingspsycholoog het gereedschap om kinderen, ouders en leraren te steunen en hun vaardigheden te versterken. In deze track volgt men inhoudelijke cursussen en practica op het gebied van diagnostiek en interventie; in de masterfase loopt men een praktijkstage en voert een afstudeeronderzoek uit.

Diploma

Via de mastertrack is het mogelijk de BAPD aantekening en de ‘verklaring vooropleiding’ te behalen, nodig voor de postmaster opleiding GZ-psycholoog. 

Beide zijn voorwaarde voor toelating tot postacademische opleidingen (zoals GZpsycholoog, Schoolpsycholoog en Kinder- en Jeugdpsycholoog algemeen).

Accreditatie

De track KLOP is geaccrediteerd door de International School Psychology Association (ISPA). De accreditatie betreft die studenten die binnen KLOP een stage hebben gelopen op een school, bij een schoolbegeleidingsdienst of die op een andere wijze overwegend werkzaamheden op en voor scholen hebben verricht.

Eén van de belangrijkste missies van de ISPA is het bevorderen van de toepassing van gedegen psychologische kennis en technieken in het onderwijs. Schoolpsychologen brengen deze kennis en technieken in de school en hebben daarmee een cruciale rol in de zorg voor de geestelijke gezondheid van het kind.

Met de accreditatie erkent de ISPA de kwaliteit van de track KLOP en dat zij studenten opleidt voor de functie van schoolpsycholoog. De track voldoet aan de internationale standaarden voor de training en opleiding van schoolpsychologen. Overigens blijft KLOP een brede opleiding bieden die studenten voorbereidt op het gehele werkveld van kinder- en jeugdpsychologen.

Feiten & cijfers
Diploma MSc Gezondheidszorgpsychologie
Vorm Voltijd
Studielast 60 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 60216