Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Master

Staats- en bestuursrecht (Publiekrecht)

De mastertrack Staats- en Bestuursrecht (Publiekrecht) is praktijkgericht en academisch verdiepend. Het is daardoor een opleiding met veel toekomstperspectief.

Open huis Staats-en bestuursrecht

UvA online Open huis

Drukke open dagen op de campus zitten er voorlopig even niet in. Maar in het online Open huis kun je je vanuit huis volop verdiepen in onze studies en de UvA. 

Op de Open huis-pagina van iedere studie vind je bijvoorbeeld opleidingsvideo's, FAQ’s en live events. In het algemene deel kun je onze opleidingen verkennen, de campussen ontdekken en je laten inspireren in de themaweken.

Wat houdt deze studie in?
In deze video vertellen studenten en docenten je wat je kunt verwachten van de studie Staats- en bestuursrecht.

Het studieprogramma

In deze master ligt de nadruk op de verdiepende bestudering van het staats- en bestuursrecht. Waarom bestaan bepaalde regels? Waarom is er gekozen voor een bepaalde oplossing? Er is echter ook veel aandacht voor de praktische toepassing van het recht. Welke concrete gevolgen hebben regels in de praktijk? Botsen eventuele wijzigingen van deze regels met het rechtssysteem? En zou het misschien anders of beter kunnen? Verder wordt er uitgebreid ingegaan op de Europese invloeden op het recht en de rechtspraktijk. Door de combinatie van verdieping en praktijk zal je in staat zijn om concrete nieuwe rechtsvragen, die ontstaan door alle nieuwe maatschappelijke veranderingen, zelf te beantwoorden. Daarbij wordt ook veel aandacht besteed aan schrijfvaardigheid en debatteren.

Waarom Staats- en bestuursrecht aan de UvA?

Als je kiest voor Staats- en bestuursrecht aan de UvA volg je een traject dat zich duidelijk onderscheidt van andere universiteiten. De belangrijkste kenmerken zijn:

  1. afzonderlijke specialisatiemogelijkheden voor staatsrecht óf bestuursrecht; de combinatie is ook mogelijk
  2. kleine groepen en laagdrempelig contact met docenten en medestudenten
  3. stagemogelijkheden, o.a. door samenwerking met de Rechtbank Amsterdam
  4. de mogelijkheid je te specialiseren door keuzevakken als Handhavingsrecht, Omgevingsrecht, of Privaatrecht voor de overheid
  5. er is een actieve, eigen studievereniging SVP (Studievereniging Publiekrecht).

Na je studie

Zowel in de rechtspraktijk als in de rechtswetenschap bestaat een grote behoefte aan afgestudeerde staats- en bestuursrechtjuristen. Het gaat daarbij niet alleen om ministeries, provincies en gemeenten, maar ook om meer gespecialiseerde overheden, zoals de IND, Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Persoonsgegevens en de Kiesraad. Uiteraard zijn er ook volop mogelijkheden binnen de rechterlijke macht en de advocatuur.

‘De UvA spreekt mij erg aan vanwege de betrokkenheid bij de Nederlandse rechtspraktijk’
vertelt Jacobine van den Brink, hoogleraar Bestuursrecht aan de rechtenfaculteit

Staats- en bestuursrecht en de actualiteit

Het staats- en bestuursrecht anticipeert continu op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Kranten en social media staan iedere dag vol met vraagstukken die om antwoorden vanuit het staats- en bestuursrecht vragen. Denk aan de afschaffing van het referendum of de roep om afschaffing van de Eerste Kamer. Of het kinderpardon: wanneer kunnen hier gewortelde kinderen aanspraak maken op rechtmatig verblijf?

Ook de positie van de rechter staat ter discussie; in de Urgenda-zaak stelt de rechter concrete verplichtingen vast voor de Staat met betrekking tot de te behalen klimaatdoelen. De vraag rijst of de rechter zo niet te veel op de stoel van de wetgever gaat zitten. Daarnaast worden hoge bestuurlijke boetes steeds vaker door bestuursorganen opgelegd, in plaats van door de onafhankelijke rechter. Worden de rechten van burgers zo wel voldoende gewaarborgd? En hoe zit dat met Europa: is er niet een constitutionele grens aan wat de EU aan lidstaten als Nederland kan opleggen?

In de master Staats- en bestuursrecht leer je nieuwe en concrete antwoorden te formuleren op deze en andere fundamentele rechtsvragen.

Download een compleet overzicht van deze studie
Feiten & cijfers
Diploma LLM Publiekrecht
Type Regulier onderwijs
Vorm Voltijd , deeltijd
Studielast 60 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start Februari , september
CROHO-code 60220